Vítajte na stránkach Klubu zemplínčanov v Košiciach

Milý priateľ Zemplína, rodák,

sme nesmierne poctení Tvojou návštevou našej stránky. Ponúkame Ti možnosti nahliadnuť na zrod a činnosť jedného z najväčších klubov v Košiciach zameraných na združovanie rodákov.

Klub vznikol v roku 1996. Založili ho ľudia, ktorí v sebe našli ochotu a energiu vykonať niečo pre zachovanie tradícií Zemplína. Podnetom vzniku klubu bola hlavne túžba po vlastnej identifikácii jedincov a v tej súvislosti hľadanie svojich koreňov. Duchovná väzba na rodný kraj má silný emocionálny náboj. Oslovuje jednotlivcov aj celé skupiny. Pocit ich spolupatričnosti nachádza potom aj organizovaný rámec vo vytvorení združenia. Tak to bolo aj v našom prípade.

Zemplínčania  - ľudia pochádzajúci zo Zemplína, sa rozišli do rôznych regiónov Slovenska, ba aj za hranice vlasti. Našli si tam prácu, založili rodiny. Vedeli sme, že aj v Košiciach je veľa Zemplínčanov. Nevedeli sme však, kde, kto  pôsobí. Rozhodnutie zmapovať rodákov a založiť klub prijala malá skupina ľudí: Ján Poprenda, Ján Peržel, Božena Havrilová a Ján Doboš. K ním sa postupne pripojili ďalší. Dnes je v klube zaregistrovaných viac než 500 členov a sympatizantov.

Poslanie a ciele klubu

Poslaním klubu je združovať zemplínčanov v Košiciach a rodákov žijúcich na Zemplíne aj za hranicami Slovenska.

Cieľom činnosti klubu je predovšetkým rozvíjať kultúrne tradície Zemplína, udržiavať kontakty so Zemplínčanmi v rodnom kraji aj v zahraničí, rozvíjať intelektuálnu úroveň člena vzájomnou výmenou vedomostí a skúseností. Ide vlastne o sebauvedomovací proces na regionálnej úrovni. Snahou klubu je vracať ľuďom tradičné hodnoty minulosti: zvyky, obyčaje, nárečie, tance a spevy. Najvýznamnejšou akciou klubu je Zemplínsky majáles vždy koncom mája.

Tradície Zemplína