List členom klubu

17.02.2020 11:11

                            „KLUB ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH“

Košice 16.2.2020

 

            Vážený člen „Klubu Zemplínčanov v Košiciach“,

  dovoľte osloviť Vás v mene Predstavenstva Klubu  a pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 13.3.2020 o 17:00 hod. v jedálni UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach.

           Rád pripomínam, že našou významnou akciou v tomto roku bude Jubilejný XXV. Zemplínsky majáles, ktorý sa uskutoční dňa 23.mája 2020. Na podujatí očakávame bohatú účasť folkloristov, hostí i divákov. Bude opäť tradičný krojovaný sprievod na Hlavnej ulici v Košiciach a potom nasleduje vystúpenie folklórnych skupín. Vyvrcholením osláv bude večer Zemplínsky bál v Dome umenia, komponovaný ako stretnutie rodákov.   

          Ďalej upriamujem Vašu pozornosť na 16.9.2020, kedy usporiadame pre svojich členov tradičný Športový deň v Doškoľovacom stredisku U. S. Steelu Košice v Medzeve. Nakoniec v závere roka a to v 51. týždni  bude Kračún na valale a Viľijová večera (podrobnosti neskôr).

           Radi Vás ešte privítame každý posledný štvrtok v mesiaci (okrem letných prázdnin) o 17 tej hodine na Klubovom večeri v Starej sladovni - Zemplínska karčma. Na tieto večery je pre členov Klubu vstup voľný.

           Bližšie informácie o podujatiach sú na e-mail. adrese: klubzemplincanov@centrum.sk.

          Veríme, že si svoje pracovné i osobné povinnosti zorganizujete tak, aby sme sa pri spomínaných podujatiach zišli v čo najväčšom počte.

         S pozdravom 

                                                                                             za predstavenstvo klubu                                                                                            

                                                                                    Ing. Pavol Sadovský - tajomník KZ v KE

                                                                                       mobil: 0918 338 942

                                                                                       e mail: sadovskyp@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Prosím, pokiaľ nemáte vyrovnané členské príspevky na rok 2020 a nedopatrením aj za predchádzajúce obdobie, môžete ich zaplatiť u pani Boženy Mihaľovej - kontaktujte sa na mobilné tel. číslo 0907 695 892, či  e-mailovú  adresu: mihalova@slovosivex.skalebo aj prostredníctvom účtu klubu v ČSOB a to takto:

        členské príspevky za predchádzajúce obdobie a členské príspevky na rok 2020 môžu uhradiť členovia na účet klubu v ČSOB, číslo účtu 913047233/750, variabilný symbol (ďalej v.  s.) je číslo Vášho členského preukazu (číslo preukazu je nutné uvádzať pre Vašu identifikáciu) a rok 2020 v tvare: čččrrrr, napr. číslo členského preukazu je 113 = v.s.1132020, ak platí dvojica s číslom preukazu 222 a 423 = v. s. 2224232020, a to aj za predpokladu, že doplácajú členské príspevky aj za predchádzajúce roky.

      Výška členského príspevku je v roku 2020 10 €/rok. U dôchodcov s dôchodkom ako jediným zdrojom príjmu a pre denných študentov škôl  je výška členského príspevku 5 €/rok.