Predstavenstvo Klubu Zemplínčanov v Košiciach

 

Predstavenstvo zvolené na Valnom zhromaždení klubu v roku 2015

 

 

Meno: RNDr.Ing. Michal TKÁČ

Narodený:  Michalovce

Člen klubu: od r. 2001

Člen predstavenstva od 2003-2005, člen Kontrolnej rady od 2006 - do 2013

V predstavenstve  od r. 2013 je vo funkcii prezidenta klubu.

 

Meno: Ing. Ján PERŽEĽ

Narodený: Bánovce nad Ondavou

Člen klubu: od r. 1996

V predstavenstve pracuje od r. 1997 vo funkcii viceprezidenta klubu doteraz

 

Meno:                 Ing. Milan LAPORČÁK

Narodený:          Sobrance

Člen klubu:          od r. 1996

Člen predstavenstva od r. 1999 doteraz

 

Meno:          Ing.  Pavel SADOVSKÝ    

Narodený:           Rymařov

Člen klubu:         od r. 2009

Člen predstavenstva: od  r. 2013 vo funkcii tajomníka klubu

 

Meno:               Helena BIATHOVÁ ZOLOVČÍKOVÁ

Narodená:         Michalovce

Člen klubu:        od r. 2007

Členka predstavenstva od r.2007 doteraz

 

Meno:              Božena Mihalová 

Narodená:         Sobrance

Člen klubu:        od r. 2008

Členka predstavenstva od r.2013

 

 

 

Kontrolná rada klubu zvolená v r.2013

 

 

 

Meno:                JUDr. Vladimír KOTUS

Narodený:           Humenné    

Člen klubu:         od r. 1999

Člen Kontrolnej rady od r. 2001-doteraz

 

Meno:                  Agnesa HIRJAKOVÁ

Narodená:             Michalovce

Člen klubu:           od r. 1996

Členka predstavenstva od r. 1999.do 2001

Členka Kontrolnej rady od 2002 doteraz

 

Meno:                  Milada Kovalčinová

Narodená:            Poša

Člen klubu:           od r. 1998

Členka Kontrolnej rady od 2015

 

 

Členovia Predstavenstva a Kontrolnej rady 

 z predchádzajúceho obdobia

 

 

Meno: Doc. Dr. Ján POPRENDA, CSc.

Narodený:  Sliepkovce

Člen klubu: od r. 1996

V predstavenstve pracoval od r. 1997 - 2013 vo funkcii prezidenta klubu.

Od roku 2013- je ČESTNÝ PREZIDENT Klubu

 

Meno:                Ing. Anna JENDŽELOVSKÁ

Narodená:           Horovce

Člen klubu:         od r. 1996

Členka kontrolnej rady od r. 1997 do 2008

Členka predstavenstva: 2008 -2013

 

 

Meno:               Božena HAVRILOVÁ

Narodená:         Sobrance

Členka klubu:        od r. 1996

Členka predstavenstva : od 1996- 2010

 

 

Meno:        MUDr. Valéria Vasiľová      

Narodená:         Sobrance

Člen klubu:        od r. 2000

Členka predstavenstva : od 2006- 2008

 

Meno:               Ing. Ján KOVAĽČIN

Narodený:          Parchovany

Člen klubu:         od r. 1998

Člen predstavenstva od r.2003 do 2010

 

Meno:              Ing. Ľubomír KOTTULA

Narodený:        Trebišov

Člen klubu:       od r. 1997

Člen predstavenstva od r. 1998 do 2007

 

Meno:               JUDr. Ján BELEJ

Narodený:          Lesné okr. Michalovce

Člen klubu:        od r. 1996

 Od r. 1997 predseda Kontrolnej rady do r. 2006

 

Meno:               Emília BLAŠKOVÁ

Narodená:         Michalovce

Člen klubu:        od r. 1999

Členka kontrolnej rady od 2000-2003

 

 

Meno:               JUDr.Michal HVIŽDIAK

Narodený:          Úbrež

Člen klubu:         od r. 1996

Člen predstavenstva od r.1996 do 2000

 

 

Meno:               PhDr.Michal HANDIAK

Narodený:          Vojčice

Člen klubu:         od r. 1996

Člen predstavenstva od r.1996 do 2000

 

 

Meno:               Štefan SINČAK

Narodený:         Horňa 

Člen klubu:         od r. 1996

Člen predstavenstva od r.1996 do 2000

 

Meno: Ing. Pavol GEROČ

Narodený:  Ložín

Člen klubu: od r. 1996

Člen predstavenstva , tajomník klubu od r. 1997 do r.2013

Od r. 2013 predseda  Kontrolnej rady do r. 2015

 

Meno:                   MVDr. Štefan FEŇOVČÍK

Narodený:              Michalovce

Člen klubu:            od r. 1996

Člen predstavenstva od r. 1999 do 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

iach.doc (31 kB)

Partnerské kluby.doc (21 kB)

Partnerské kluby

Klub od začiatku svojej existencie hľadal cestu k vytvoreniu kontaktov s klubmi rodákov doma i za hranicami Slovenska.

Od roku 1998 sa začala užšia spolupráca vo forme výmeny informácií o činnosti a účasti na podujatiach so Zemplínskym valalom v Bratislave. (Najvýznamnejší predstavitelia „valala“ – Juraj Králik, Andrej Mikloš, Juraj Havaj, Jozef Oklamčák, Jozef Tkáčik, Marian Tkáč, Michal Šoltés, Mario Virčík)

Od roku 1999 začala spolupráca so Zemplínskym klubom v Clevelande v USA. (Najvýznamnejší predstavitelia – Juraj Čarný, Milan Kobulský, Andrej Hudák, Juraj Balák).

V rokoch 1999, 2000, 2001 sa uskutočnili výmenné pobyty delegácii klubov. Navzájom sme sa zoznámili s činnosťou našich klubov.

Od roku 2000 sme naviazali kontakty so Zemplínskym valalom v Banskej Bystrici. (Hlavný predstaviteľ Julius Nyarjas, Tibor Mikloš ).